Earth

khrelshk: Earth spirits.

Khrelkshk’kita: Small earth sprits

Khrelkshk’kusk: Moderate earth sprits

Khrelkshk’ava: Greater earth spirits

Earth

Unraveling Threads Falamh